Blog

Newest articles about martial arts

Recent from Blog

JKD manuál

Bruce Leeho štýl JKD je sám o sebe prepracovaný systém. Pokiaľ však nepoznáte terminológiu môže vám veľa ujsť. Pre štručnejší opis techník využívame aj my nasledovný manuál s JKD terminológiou.

Read more

Čo robiť v prípade útoku?

Určite ste si viacerí kládli túto otázku, no len málokto z nás vie správnu odpoveď.

Read more
Share
Categories
We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.