Darujte nám 2% z daní

Prečo by ste nám mali pomôcť?

Pokiaľ ste sa aj vy niekedy dostali do nepríjemnej situácie a radšej by ste vedeli, čo podniknúť, aby ste vyviazli lepšie z danej situácie, podporte nás a prispejte nám v podobe 2 %. Našim cieľom je priblížiť verejnosti ako aj mládeži, ako sa zachovať v krízovej situácii. Je dôležité vedieť aké sú vaše možnosti.

Spoliehať sa na druhých nemôžeme a nie vždy máte šancu utiecť z boja. Každý má pravo sa naučiť brániť, preto neváhajte a využite túto možnosť. V tom najlepšom prípade vám naše rady môžu pomôcť zachrániť si svoj život ako i iných ľudí či svojich blízkych.

Údaje o OZ

Názov organizácie: I.M.A.G. Ivanic Martial Arts Group

Sídlo organizácie: Bratislava, 82106, Kazanská 12257/5B

Právna forma: Občianske Združenie

Identifikačné číslo organizácie: 50089838

Číslo účtu: SK1983300000002500938141

Vytlačte si predvyplnené tlačivo

Stiahnuť vyhlásenie

Ako poukázať 2% svojej dane?

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba:

 1. skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z Vašej dane za rok 2021 nie je nižšia ako 3,32 €,
 2. vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  • 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2021
  • 3% z dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu,
 3. do 2. apríla 2022 zaplaťte daň za rok 2021 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:

 1. skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1,5%) z Vašej dane za rok 2021 nie je nižšia ako 8,30 €,
 2. do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba SZ o.z.) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1,5% z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI,
 3. do 2. apríla 2022 zaplaťte daň za rok 2021 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak ste zamestanec:

 1. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2021,
 2. Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3,32 €,
 3. vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  • 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2021
  • 3% z dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k k vyhláseniu,
 4. pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2022.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.