JKD manuál

Základné pojmy a výrazy používané v štýle Jeet Kune Do.

Bruce Leeho štýl JKD je sám o sebe prepracovaný systém. Pokiaľ však nepoznáte terminológiu môže vám veľa ujsť. Pre štručnejší opis techník využívame aj my nasledovný manuál s JKD terminológiou. Našu aktuálnu verziu si môžete stiahnuť zdarma v PDF formáte tu.

Základné pojmy

 • Jeet Kune Do – cesta zastavujúcej päste

 • Bi Jong – byť v pripravenej pozícii (guard)

 • Sifu – inštruktor

 • Sigung – inštruktorov inštruktor

 • Go – vysoko

 • Loy – vnútorný

 • Jung / Jun – stredný

 • Hou / How – zadný

 • Joy – ľavý

 • Don, Dan – jeden, jediný

 • Da – útok, zásah

 • Tek – kop

 • Sot / Sut – koleno

 • Gerk – chodidlo, noha

 • Mon Sao – všetečná ruka, (predná ruka)

 • Lin Sil Die Dar – simultánna obrana s útokom

 • Toy Ma – pohyb dozadu

 • Lau Ma – krížový krok, postoj do kríža

 • Mook Jong – drevený panák

 • Yin – žena, negatívny, nepravdivý, jemný atď.

 • Yee Chi Kim Yeung Ma – základný Wing Chun postoj, postoj širokého jazdca

 • Yip Man – Bruce Leeho inštruktor vo Wing Chune, v Hong Kongu

 • Lee Jun Fan – čínske meno Bruce Lee-ho

 • Gin Lai – pozdrav

 • Sijo – zakladateľ systému (Bruce Lee)

 • Kwoon – škola, miesto, kde sa trénuje

 • Ha – nízko

 • Noy / Gnoy – vonkajší

 • Jik – priamy, rovný

 • Yow – pravý

 • Juen / Jun – otočka

 • Seyung / Seung – dva, dvojitý

 • Choy / Chuie – úder

 • Jang – lakeť

 • Sao / Sau – ruka

 • Jung Sin – stredová línia

 • Wu Sao – chrániaca sa ruka (zadná ruka)

 • Chum Kil – hľadanie premostenia

 • Toy Gerk – pohyb s nohou vzad

 • Jeet Gerk – zastavujúca holeň, zastavenie kopu píšťalou

 • Sil Lim Tao / Siu Lim Tao – 1. Forma vo Wing Chune

 • Yang – muž, pozitívny, pravý, tvrdý atď.

 • Wing Chun – Juhočínsky Kung Fu štýl (doslovný preklad: “nekonečný jarný čas / chvályhodná jar”)

Údery rúk

 • Chun Choy – priamy vertikálny úder

 • Juan / Woang / Won Jern – Útok dlaňou zboku

 • Chop Choy – úder článkami päste

 • Gwa Choy – horizontálny „backfist“

 • Gin Choy – spodný hák

 • Sat Sao – Sek rukou, dlaň smeruje nadol

 • Jom Sao – sek rukou, dlaň smeruje nahor

 • Bo Pie – dvojitý úder dlaňami (hore a dole)

 • Jik Jern – priamy útok dlaňou

 • Biu Jee – vpich, „jab“ pomocou prsta

 • Ping Choy – priamy horizontálny úder

 • Lau Sin Choy – vertikálny „backfist“

 • O’ou Choy – hák

 • Sat Que – kladivový úder (hammerfist)

 • Jik Chun Choy – priame reťazové údery (chain punches)

Obrana rúk

 • Pak Sao – tlačiaca ruka, ktorá dáva facku pri posune

 • Bong Sao – Blok lakťom

 • Jong Sao – vnútorný blok dlaňou

 • Goang Sao – nízky vonkajší „wing“ blok

 • O’ou Sao – ruka, ktorá hákuje

 • Woang Pak Sao – krížový blok pomocou facky

 • Tan Sao – dlaň smerujúca nahor

 • Lop Sao – sťahovanie ruky

 • Jum Sao – klesajúca ruka

 • Biu Sao / Bil Sao – blok pomocou bodania prstov do očí

 • Kow / Kao, Kau Sao – krúžiaca ruka, kruhový blok

 • Quan Sao – kombinácia techník Bong Sao a Tan Sao

Kopy

 • Jik Tek – priamy vertikálny kop

 • Juk Tek – bočný kop (side kick)

 • Hou / How Tek – kop zo zadnej nohy (rear kick)

 • Gwa Tek – vnútorný hákový kop (inverted hook kick)

 • Jik Dum Tek – priamy kop (dupnutie spredu)

 • O’ou Tek – kruhový kop, hákový kop (round kick, hook kick)

 • Dum Tek – nepriamy kop, kop s dupnutím (stomp kick)

 • So Tek – reverzný hákový kop (reverse hook kick, sweep kick)

Trapping pojmy

 • Phon / Fon Sao – Trapping rúk

 • Lan Sao – Zabraňujúca ruka

 • Jut Sao – Sťahujúca ruka

 • Jao Sao – Bežiaca ruka

 • Tok Sao – ruka dvíhajúca lakeť

 • Gum Sao – Tlačiaca ruka

 • Fok / Fook Sao – Premosťujúca ruka, ohnuté zápästie

 • Cup Sao – ruka vykonávajúca Scoop

 • Huen Sao / Hun Sao – Krúžiaca ruka

 • Li Sao – Dvíhanie rúk bez držania

Kombinácia výrazov (príklady)

 • Loy Da – vnútorný úder (Split Entry)
 • Ha Da – nízky úder
 • Go Da – vysoký úder
 • Ha Pak (Sao) Da – nízky blok pomocou facky a úder
 • Pak Sao Ha Da – blok pomocou facky a nízky úder
 • Loy Woang Pak Da – vnútorný krížový blok a úder
 • Noy Woang Pak Da – vonkajší krížový blok a úder
 • Jun How Tek – kop zo zadnej nohy z otočky
 • Jun Juk Tek – bočný kop z otočky
 • Jun So Tek – reverzný kop z otočky

Všeobecné údery

 • Jun Tek – kop z otočky
 • Jeet Da – zastavujúci úder (stop hit)
 • Jeet Tek – zastavujúci kop (stop kick)

Iné útoky

 • Jang Da – úder lakťom
 • Sot / Sut Da – úder kolenom
 • Jong Tao – úder hlavou
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.